เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 ต.ค - ธ.ค. 62157
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)146
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย)144
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 มกราคม - มีนาคม 142
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ตุลาคม - ธันวาคม 141
รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561 192

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB