ออนไลน์ 138 คน

เยี่ยมชม 3,270 คน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 62รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 ต.ค - ธ.ค. 62 แชร์  
30 ก.ย. 62รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) แชร์  
30 มิ.ย. 62รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย) แชร์  
31 มี.ค. 62รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 มกราคม - มีนาคม  แชร์  
31 ธ.ค. 61รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ตุลาคม - ธันวาคม  แชร์  
30 ก.ย. 61รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2561  แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา