เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid6811 ธ.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8930 ต.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลบ่อพลอย ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 1311 ต.ค. 61
ประกาศเชิญชวน กองช่างเทศบาลตำบลบ่อพลอย เสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 โครงการ6622 ส.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล และฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล บริเวณซอยหลังบ้านพักครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยฯ หมู่ที่ 10 ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)7116 ส.ค. 61
ประกวดเชิญชวนเสนอราคาซื้อ / จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 โครงการ โครงการจ้างเหมาติดตั้งการ์ดเรลพร้อมป้ายสะท้อนแสง โครงการติดตั้งการ์ดเรล บริเวณสะพานคลองอ้ายเผือก6714 ส.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูถนนแอสฟัลท์ติก บริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 1 หมู่ที่ 3 ชุมชนชาวบ่อพลอย ด้วยงิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8012 ก.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คลส พร้อมรางระบายน้ำ คสล รูปตัวยู ถนนเทศบาล 4 ซอย 8 แยกบ้านนางผ่าย แสนบาล หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6512 ก.ค. 61
ประกาศเชิญชวน เสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1092 ก.ค. 61
ประกาศเชิญชวน เสนอราคาซื้อ / จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 โครงการ ครั้งที่ 3592 ก.ค. 61
ประกาศเชิญชวน กองช่างเทศบาลตำบลบ่อพลอย เสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 โครงการ5713 มิ.ย. 61
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาซื้อ / จ้าง โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 โครงการ6513 มิ.ย. 61
ประกาศเชิญชวน เสนอราคาซื้อ / จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 โครงการ5622 พ.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกและทางเท้า ถนนนเทศบาล 3 ซอย 8 ถึงถนนเทศบาล 4 ซอย 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)657 มี.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า คสล และฝังท่อระบายน้ำ คสล บริเวณถนนเทศบาล 3 (ทางขึ้นตลาดสดเทศบาล-เทศบาล 3 ซอย 8) หมู่ที่ 3 ชุมชนชาวบ่อพลอย (e-bidding)8320 ก.พ. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. (ฝาตระแกรงเหล็ก) และฝังท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บริเวณหลังเมืองอัญมณี หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านจัดสรร (e-bidding)7820 ก.พ. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู ฝังท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 3 ซอย 12 (ข้างป้อมจัดสรร) หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านจัดสรร (e-bidding)7620 ก.พ. 61
ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1468 ก.พ. 61
ลำดับที่ 61-78 | 4/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB