เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลอย สังกัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3512 พ.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลอย สังกัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3812 พ.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปูแอสฟัลท์ติก บริเวณถนนทางขึ้นตลาดสดเทศบาลตำบลบ่อพลอย หมู่ที่ 3 ชุมชนชาวบ่อพลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)328 พ.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปูแอสฟัลท์ติก บริเวณถนนทางขึ้นตลาดสดเทศบาลตำบลบ่อพลอย หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)387 พ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.10002 ถนนสายเทศบาล 1 บริเวณสี่แยกไฟจราจรบ่อไร่และแยกหัวทุ่ง หมู่ที่ 3 บ้า่นบ่อไร่ ตำบลฃบ่อพลอย จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1517 พ.ค. 63
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูแอสฟัลท์ติก บริเวณถนนทางขึ้นตลาดสดเทศบาลตำบลบ่อพลอย หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 3930 เม.ย. 63
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้ง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22027 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี บริเวณสนามฟุตบอลบ้านจัดสรร หมู่ที่ 9 และโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลสาย 6 บริเวณหน้าเมืองอัญมณี หมู่ที่ 912426 ก.พ. 63
ประกาศขึ้นร่างวิจารณ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8612 ก.พ. 63
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 โครงการ 5023 ก.พ. 63
ประกาศขึ้นร่างวิจารณ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 15126 พ.ย. 62
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 61 รายการ11625 พ.ย. 62
ประกาศขึ้นร่างวิจารณ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน 20814 พ.ย. 62
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ (Plotter) จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)17629 ต.ค. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูทิทัศน์บริเวณหน้า ศพด.เทศบาลตำบลบ่อพลอย หมู่ 3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด (ครั้งที่ 3) (e-bidding)21321 ส.ค. 62
ประกาศกองช่างเทศบาลตำบลบ่อพลอย เชิญชวนเสนอราคาซื้อ / จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (ครั้งที่ 2)17114 ส.ค. 62
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล (ครั้งที่ 2)18513 ส.ค. 62
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย และ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา10213 ส.ค. 62
ประกาศกองช่างเทศบาลตำบลบ่อพลอย เชิญชวนเสนอราคาซื้อ / จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 1185 ส.ค. 62
ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อพลอย (ครั้งที่ 2)6022 ก.ค. 62
ลำดับที่ 21-40 | 2/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB