เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลบ่อพลอย รอบเดือน ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 25621343 มิ.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลบ่อพลอย ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 1111 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-2 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB