เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 โครงการ

แชร์

ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 โครงการ ดังนี้

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี บริเวณสนามฟุตบอลบ้านจัดสรร หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านจัดสรร งบประมาณ 132,000 บาท ราคากลาง 131,000 บาท

2 โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาลสาย 6 บริเวณหน้าเมืองอัญมณี หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านจัดสรร งบประมาณ 213,000 บาท ราคากลาง 194,000 บาท 

รวมราคากลาง 325,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด โทร 081-8633-321 และ 039-611-689 (เว้นวันหยุดราชการ)  ตั้งแต่วันที่ 3-16 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ และเสนอราคาใน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08-30 น - 16.30 น. ณ กองช่างเทศบาลตำบลบ่อพลอย

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB