ออนไลน์ 143 คน

เยี่ยมชม 7,351 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มี.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝั่งท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 4 ซอย 8 ชุมชนบ้านตากแว้งบน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. 10068 หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ตำบลบ่อพลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
5 มี.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝั่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเทศบาล 4 ซอย 7 (ซอยรุ่งเรือง) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. 10067 หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ตำบลบ่อพลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
27 ม.ค. 64ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาซื้อ / จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 โครงการ แชร์  
25 ม.ค. 64ขึ้นร่างวิจารณ์ ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเทศบาล 4 ซอย 7 (ซอยรุ่งเรือง) รหัสทางหลวง ตร.ถ.10067 หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน  แชร์  
25 ม.ค. 64ขึ้นร่างวิจารณ์ ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 4 ซอย 8 ชุมชนบ้านตากแว้งบน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.10068 หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน แชร์  
25 ม.ค. 64ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณถนน เทศบาล 3 ซอย 1 แยกหลังตึกแถวป้าสยาม หมู่ที่ 3 ชุมชนชาวบ่อพลอย  แชร์  
25 ม.ค. 64ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล 4 ซอย 6 (ช่วงที่ 6) หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งกลาง แชร์  
10 ก.ย. 63ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาซื้อ / จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลบ่อพลอย (ร้านขายอาหาร) 1 โครงการ แชร์  
3 ก.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงยิมสวนสุขภาพ บ่อพลอยเมืองสุขภาพดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  แชร์  
3 ก.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ชุมชนบ้าน ตากแว้งกลาง จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  แชร์  
31 ก.ค. 63ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้บ่อพลอย ดินแดนสืบสานพระราชา หมู่ที่ 10 ชุมชนบ้านคลองยอ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
31 ก.ค. 63ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อพลอย ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
31 ก.ค. 63ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e - bidding) แชร์  
30 ก.ค. 63ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.10004 ถนนสายแยกสำนักงานที่ดินอำเภอบ่อไร่ หมู่ที่ 3 บ้านบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
23 ก.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่องจ้างควบคุมงานโครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป แชร์  
15 ก.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  แชร์  
9 ก.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง จ้างควบคุมงาน โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคาร สนง.เทศบาลตำบลบ่อพลอย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป แชร์  
29 มิ.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
25 มิ.ย. 63ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ข้างสนามกีฬาระดับอำเภอหลังโรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
24 มิ.ย. 63ประกาศ วิจารณ์ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding ) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/5 | แสดง 20 จาก 82 รายการ
เปลี่ยนภาษา