เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายเสรี สำราญจิตร

  นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

 • นายธนัชพันธ์ ประพฤติกิจกุล

  รองนายกเทศมนตรีฯ

 • นายมนตรี จำปาเงิน

  รองนายกเทศมนตรีฯ

 • นายคมสัน ยาวิชัย

  เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

 • นายประเสริฐ สำราญจิตร

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ0.02s. 0.50MB