นางสาวณภัทร คล่องสืบข่าว
รองปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย
ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย
081-076-3626

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 25,900 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • -ว่าง-

  นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

 • -ว่าง-

  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

 • -ว่าง-

  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

 • -ว่าง-

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

 • -ว่าง-

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

เปลี่ยนภาษา