เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายเสรี สำราญจิตร

  นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

  โทร 063-250-5555

 • นายธนัชพันธ์ ประพฤติกิจกุล

  รองนายกเทศมนตรีฯ

  โทร 089-990-6549

 • นายมนตรี จำปาเงิน

  รองนายกเทศมนตรีฯ

  โทร 094-850-1717

 • นายคมสัน ยาวิชัย

  เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ

 • นายประเสริฐ สำราญจิตร

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ0.02s. 0.50MB