ออนไลน์ 143 คน

เยี่ยมชม 7,370 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 พ.ค. 63รับฟังคำแนะนำและเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ITA 2563 จากเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด  แชร์  
11 มี.ค. 63แจ้งประชาสัมพันธ์ การประกาศใช้มาตราการภายในเทศบาลตำบลบ่อพลอยเพื่อถือปฏิบัติ ในการส่งคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ่อพลอย แชร์  
2 ม.ค. 63การประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลบ่อพลอย แชร์  
11 มิ.ย. 62มาตราการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปี 2560-2562 แชร์  
11 มิ.ย. 62การแสดงเจตจำนงค์สุจริตเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ แชร์  
11 มิ.ย. 62ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา