เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เทศบาลตำบลบ่อพลอย ขอเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาเฉลิมพระกียรติฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย 824 ก.ค. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา สำหรับผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 256316023 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ สอบถามความสมัครใจในการโอน (ย้าย) 6420 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน ุุ6 ตำแหน่ง 13113 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ เปิดให้บริการเมืองอัญมณี ในรูปแบบ NEW NORMAL 910 ก.ค. 63
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา 5708 ก.ค. 63
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษาของไทย123 ก.ค. 63
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2563222 ก.ค. 63
โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง ศพด.เทศบาลตำบลบ่อพลอย 132 ก.ค. 63
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลตำบลบ่อพลอย 1726 มิ.ย. 63
กิจกรรมป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลาย พาหะโรคไข้เลือดออก2118 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลตำบลบ่อพลอย25216 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 449715 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT เพื่อประเมินคุณธรรมความโปร่งใสประจำปี 2563 (ITA 2020)2711 มิ.ย. 63
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ่อพลอยดำเนินการตัดต้นไม้ ตามคำร้องของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ่อพลอย276 มิ.ย. 63
ถวายพระพร "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25631343 มิ.ย. 63
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลอย 2951 มิ.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256320229 พ.ค. 63
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25633229 พ.ค. 63
รับฟังคำแนะนำและเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ITA 2563 จากเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด 1727 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB