เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษาของไทย33 ก.ค. 63
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 256332 ก.ค. 63
โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง ศพด.เทศบาลตำบลบ่อพลอย 62 ก.ค. 63
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลตำบลบ่อพลอย 626 มิ.ย. 63
กิจกรรมป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลาย พาหะโรคไข้เลือดออก1018 มิ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอนุบาลตำบลบ่อพลอย20916 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 445515 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT เพื่อประเมินคุณธรรมความโปร่งใสประจำปี 2563 (ITA 2020)1911 มิ.ย. 63
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ่อพลอยดำเนินการตัดต้นไม้ ตามคำร้องของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ่อพลอย176 มิ.ย. 63
ถวายพระพร "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25631143 มิ.ย. 63
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลอย 2661 มิ.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256316429 พ.ค. 63
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25632129 พ.ค. 63
รับฟังคำแนะนำและเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ITA 2563 จากเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด 827 พ.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ข้อกำหนดการใช้บริการสระว่ายน้ำและฟิตเนส (บ่อพลอยเมืองสุขภาพดี) ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 2021 พ.ค. 63
กิจกรรม คัดกรอง Covid-19 ตลาดนัดวันพุธ เทศบาลตำบลบ่อพลอย และดำเนินการ เป็นตลาดนัดคนเดิน 3713 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การ เบิกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ของธนาคาร ธกส. สาขาบ่อไร่238 พ.ค. 63
นัดประชุม ผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัดวันพุธ เทศบาลตำบลบ่อพลอย 245 พ.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ในหลักสูตรที่สูงกว่ามัทธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 40727 เม.ย. 63
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและก่อสร้างถนน ซอยเมฆโสภณ หมู่ 4 ชุมชนตากแว้งกลาง2721 เม.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB