เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราดเรื่องข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตาม พรบ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 25584321 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด กำหนดจัดงาน Job Expo Thailand 20205721 ก.ย. 63
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง การขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา ชั้น ป.๑ - ชั้น ป.๖ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลอย 761 ก.ย. 63
ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดรับเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25627227 ส.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่องให้ใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเทศบาลตำบลบ่อพลอย8026 ส.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสเพื่อรับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 256313025 ส.ค. 63
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น12314 ส.ค. 63
เทศบาลตำบลบ่อพลอย ร่วม กิจกรรมจิตอาสา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ปลูกต้นไม้/ปลูกป่า (ปลูกต้นยางนา) เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง1912 ส.ค. 63
เทศบาลตำบลบ่อพลอย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 25633412 ส.ค. 63
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม 12 สิงหาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 911 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมกิจกรรม ของชาวอำเภอบ่อไร่ ในวันที่ 11สิงหาคม 2563 910 ส.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา1797 ส.ค. 63
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เทศบาลตำบลบ่อพลอย ขอเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาเฉลิมพระกียรติฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย 1724 ก.ค. 63
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา สำหรับผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 256321123 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ เปิดให้บริการเมืองอัญมณี ในรูปแบบ NEW NORMAL 2410 ก.ค. 63
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษาของไทย273 ก.ค. 63
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2563422 ก.ค. 63
โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง ศพด.เทศบาลตำบลบ่อพลอย 372 ก.ค. 63
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลตำบลบ่อพลอย 4526 มิ.ย. 63
กิจกรรมป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลาย พาหะโรคไข้เลือดออก3818 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB