เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรค covid -19 126 มี.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3)7623 มี.ค. 63
เชิญชวนสมัครเข้าร่วม การแข่งขัน..ฟุตซอลเทศบาลตำบลบ่อพลอย คัพ ประจำปี 2563 ระดับเยาวชน3946 มี.ค. 63
ขออนุญาตแจ้งให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลทราบ ทางเทศบาลตำบลบ่อพลอย ของดกิจกรรมวันไหลเทศบาลตำบลบ่อพลอย 14 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการแพร่ระบาด และการติดเชื้อ เนื่องจากสาเหตุการระบาดของไวรัส Covid-19 ในประเทศไทย ขณะนี้ครับ556 มี.ค. 63
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2563 กิจกรรม : ตัดเย็บหน้ากากอนามัย วันที่ 27-28 ก.พ.63 29828 ก.พ. 63
โครงการผู้นำแห่งการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวี ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภาพ1614 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีการศึกษา 2563112 ก.พ. 63
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ่อพลอย20927 ม.ค. 63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 25632411 ม.ค. 63
กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.2562 505 ธ.ค. 62
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ555 ธ.ค. 62
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 14 พฤศจิกายน 25624515 พ.ย. 62
ประกาศผลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 256215112 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย ครัวเรือนละ 1 ท่าน เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย ตามกำหนดก7330 ต.ค. 62
เข้าพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชทาน ณ จังหวัดตราด10028 ต.ค. 62
วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2562 6423 ต.ค. 62
รายงาน โครงการขยายเขตน้ำประปา 2 โครงการ27722 ต.ค. 62
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษี และพัฒนารายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 1421 ต.ค. 62
ขอเชิญเที่ยวงาน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงประเพณีลอยกระทง 10-11 พ.ย. 6248821 ต.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย 82520 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB