นายเสรี สำราญจิตร
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย
06-3250-5555

ออนไลน์ 90 คน

เยี่ยมชม 40,302 คน

ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 พ.ค. 64ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน ๑ อัตรา แชร์  
13 พ.ค. 64ประกาศเทศบาลตําบลบ่อพลอย รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลบ่อพลอย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่งคนงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จํานวน ๑ อัตรา ตําแหน่งพนักงานดับเพลิง (สํานักปลัด งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย) จํานวน ๑ อัตรา  แชร์  
20 ก.ค. 63ประชาสัมพันธ์ สอบถามความสมัครใจในการโอน (ย้าย)  แชร์  
13 ก.ค. 63ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน ุุ6 ตำแหน่ง  แชร์  
8 ก.ค. 63ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา  แชร์  
1 มิ.ย. 63ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลอย  แชร์  
16 ก.ย. 62รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา แชร์  
20 ส.ค. 62ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย  แชร์  
5 ส.ค. 62ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล แชร์  
27 มิ.ย. 62ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองช่าง) 1 อัตรา แชร์  
5 เม.ย. 62 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป และคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) แชร์  
4 ต.ค. 61รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย  แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา