เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เข้าพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชทาน ณ จังหวัดตราด

แชร์

คณะผู้บริหาร และข้าราชการเทศบาลตำบลบ่อพลอย เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลบ่อพลอย เข้ารับพระราชทานพระฉายาลักษณ์ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ด้วยความจงรักภักดีเพื่อนำไปจัดพิธีให้พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลฯ ทุกครัวเรือนได้มีไว้ติดบ้านเพื่อแสดงความจงรักภักดี และเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัว


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB