เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน 8 และ 9 กรกฎาคม 2562

แชร์

วันที่ 4,8 และ 9 กรกฏาคม 2562 

เทศบาลตำบลบ่อพลอย ได้เปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานเทศบาล กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน ประจำปี 2562 

โดย ลงพื้นที่ วันที่ 4 ก.ค.2562 หมู่ 3 ชุมชนบ้านบ่อไร่ ชุมชนบ้านบ่อพลอย  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ เวลา 17.00 น

 วันที่ 8 ก.ค. 2562 หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านหัวทุ่ง  ณ ลานออกกำลังกายชุมชนบ้านหัวทุ่ง เวลา 17.00 น

 วันที่ 9 ก.ค. 2562 หมู่ที่ 10 ชุมชนบ้านคลองยอ  ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา  เวลา 17.00 น

กิจกรรมประกอบได้วยการ บริการประชาชน ดังนี้ 

- ถ่ายน้ำมันเครื่อง รถจักรยานต์ และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จาก อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

- ฉีดยาป้องกับโรคพิษสุขนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยง ของประชาชน  ตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น  จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลฯ

- แนะนำ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องภาษีต่าง ๆ จาก กองคลัง เทศบาลฯ  

- รับคำร้องต่าง ๆ ทั่วไป ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ให้บริการตัดผมชาย

จาก สำนักปลัดเทศบาล

- แนะนำ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง จาก กองช่าง เทศบาล   

- รับสมัครเข้าโครงการบ้านมั่นคง จาก สภาองค์กรชุมชน 

- นายก ฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พูดคุย สอบถาม ปัญหาต่าง ๆ รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน ฯลฯ 

โดยกิจกรรมครังต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 11 , 18  และ 23 กรกฎาคมนี้ ตามกำหนดการ 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB