เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 ประชุมครั้งที่ 2

แชร์

วันที่ 14 มิถุนายน 2562
นายชลอ แสวงกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 ประชุมครั้งที่ 2 โดยการประชุมครั้งนี้ นายเสรี สำราญจิตร นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย ได้เสนอ ญัตติต่าง ๆ ในการบริหารงานงบประมาณ ให้ทางที่ประชุมสภาฯ พิจารณา


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB