เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ เปิดให้บริการเมืองอัญมณี ในรูปแบบ NEW NORMAL

แชร์

ปัจจุบันสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มคลี่คลายลง เทศบาลตำบลบ่อพลอยจึงขอเปิดศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB