เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง ศพด.เทศบาลตำบลบ่อพลอย

แชร์

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลบ่อพลอย โดย นายเสรี สำราญจิตร นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เปิดโครงการอบรม ปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อพลอย และดำเนินการมอบทุนการศึกษา ในโครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ให้กับผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อพลอย


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB