เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลตำบลบ่อพลอย

แชร์

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลบ่อพลอย ดำเนินโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลอย สังกัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย โดยนายเสรี สำราญจิตร นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นประธานเปิดโครงการ ในการนี้ นายมนตรี จำปาเงิน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย ได้ บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลอย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอน 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB