เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลาย พาหะโรคไข้เลือดออก

แชร์

18 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลบ่อพลอย เปิดโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการฉีดพ่น หมอกควัน และนำ อสม.ที่ลงพื้นที่หยอดทรายอะเบท กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของเชื้อไข้เลือดออก ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายภาณุวัฒน์ พุทธเกสร นายอำเภอบ่อไร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB