เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

แชร์

วันที่ 29 พ.ค 63 เวลา 13.30 น. นายชลอ แสวงกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สมาชิกมาประชุมกันครบองค์ประชุม การประชุมในครั้งนี้ นายเสรี สำราญจิตร นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย ได้แจ้งการประกาศใช้มาตราการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ได้รับทราบ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB