เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 14 พฤศจิกายน 2562

แชร์

นายกเสรี สำราญจิตร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นพระมหากรุณาธิคุณ แก่พสกนิกรชาวเทศบาลตำบลบ่อพลอย
และขอบคุณเจ้าหน้าที่ ตชด.116
เจ้าหน้าที่ อส บ่อไร่
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ่อพลอย
แอดมินเพจทุกเพจที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB