ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 7,379 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ก.พ. 64ประชาสััมพันธ์การรับลงทะเบียนและฉีดวัคซีนสุนัขและแมวประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
7 ม.ค. 64หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองและการขออนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด  แชร์  
6 ม.ค. 64ปิดตลาดสด เทศบาลตำบลบ่อพลอย 7-9 มกราคม 2564 แชร์  
6 ม.ค. 64ประกาศมาตรการสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด –๑๙ ในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด แชร์  
9 ธ.ค. 63กิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตราด วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ แชร์  
8 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์ อัตตราภาษีป้าย เริ่ม 1 มกราคม 2564 แชร์  
1 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนรับเบี้ย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  แชร์  
13 พ.ย. 63กิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงประเพณีลอยกระทง 2563 แชร์  
13 ต.ค. 63พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  แชร์  
12 ส.ค. 63เทศบาลตำบลบ่อพลอย ร่วม กิจกรรมจิตอาสา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ปลูกต้นไม้/ปลูกป่า (ปลูกต้นยางนา) เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แชร์  
12 ส.ค. 63เทศบาลตำบลบ่อพลอย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 แชร์  
10 ก.ค. 63ประชาสัมพันธ์ เปิดให้บริการเมืองอัญมณี ในรูปแบบ NEW NORMAL  แชร์  
3 ก.ค. 63กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษาของไทย แชร์  
2 ก.ค. 63ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2563 แชร์  
2 ก.ค. 63โครงการปฐมนิเทศ ผู้ปกครอง ศพด.เทศบาลตำบลบ่อพลอย  แชร์  
26 มิ.ย. 63โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลตำบลบ่อพลอย  แชร์  
18 มิ.ย. 63กิจกรรมป้องกันและควบคุมลูกน้ำยุงลาย พาหะโรคไข้เลือดออก แชร์  
15 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 แชร์  
11 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT เพื่อประเมินคุณธรรมความโปร่งใสประจำปี 2563 (ITA 2020) แชร์  
3 มิ.ย. 63 ถวายพระพร "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 53 รายการ
เปลี่ยนภาษา