เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตราดเรื่องข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตาม พรบ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด กำหนดจัดงาน Job Expo Thailand 2020ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศ เทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาซื้อ / จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลบ่อพลอย (ร้านขายอาหาร) 1 โครงการทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงยิมสวนสุขภาพ บ่อพลอยเมืองสุขภาพดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ชุมชนบ้าน ตากแว้งกลาง จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง การขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา ชั้น ป.๑ - ชั้น ป.๖ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลอย ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และงดรับเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่องให้ใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเทศบาลตำบลบ่อพลอยทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสเพื่อรับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
เทศบาลตำบลบ่อพลอย ร่วม กิจกรรมจิตอาสา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ปลูกต้นไม้/ปลูกป่า (ปลูกต้นยางนา) เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
เทศบาลตำบลบ่อพลอย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม 12 สิงหาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมกิจกรรม ของชาวอำเภอบ่อไร่ ในวันที่ 11สิงหาคม 2563 ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตราทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้บ่อพลอย ดินแดนสืบสานพระราชา หมู่ที่ 10 ชุมชนบ้านคลองยอ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อพลอย ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e - bidding)ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.10004 ถนนสายแยกสำนักงานที่ดินอำเภอบ่อไร่ หมู่ที่ 3 บ้านบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เทศบาลตำบลบ่อพลอย ขอเชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาเฉลิมพระกียรติฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.23s. 0.75MB