นายเสรี สำราญจิตร
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย
06-3250-5555

ออนไลน์ 102 คน

เยี่ยมชม 40,315 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายเสรี สำราญจิตร

  นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

  06-3250-5555

 • นายธนัชพันธ์ ประพฤติกิจกุล

  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

  08-9990-6549

 • นายสาธิต สำราญจิตร

  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

  09-1716-9222

 • นายกิตติวัฒน์ ทิพย์วัลย์

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

 • นายชวลิต สุวรรณศิริเขต

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ

เปลี่ยนภาษา