ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 3,275 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • -ว่าง-

  นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

 • -ว่าง-

  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

 • -ว่าง-

  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

 • -ว่าง-

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

 • -ว่าง-

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

เปลี่ยนภาษา