นายเสรี สำราญจิตร
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย
06-3250-5555

ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 40,293 คน

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ส.ค. 61รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท ประจำปี 2561 (LPA) แชร์  
18 ส.ค. 60รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท ประจำปี 2560 (LPA) แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา