ออนไลน์ 208 คน

เยี่ยมชม 3,255 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 20 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
24 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 4 ซอย 8 ชุมชนบ้านตากแว้งบน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. 10068 หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ตำบลบ่อพลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
24 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเทศบาล 4 ซอย 7 (ซอยรุ่งเรือง) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. 10067 หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านตากแว้งบน ตำบลบ่อพลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
23 ก.พ. 64ซื้อวัสดุ สำหรับโครงการปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลอย (การทำกล้วยบวชชีมะพร้าวอ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 ก.พ. 64จ้างเหมาซ่อมรถอีเเต๋น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 ก.พ. 64จ้างเหมาซ่อมไดร์น้ำเมืองอัญมณี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ก.พ. 64ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ก.พ. 64ซื้อจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ก.พ. 64ซื้อเครื่องเสียงพร้อมลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ก.พ. 64จ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3 เเละก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ก.พ. 64จ้างจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3 เเละก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
17 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนเทศบาล ๑ ซอย ๑๑ แยก ๔ (ข้างโรงยิมคลองยอ) หมู่ที่ ๑๐ ชุมชนบ้านคลองยอ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
17 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยสันเขื่อน (ข้างวัดบ่อพลอย) หมู่ที่ ๓ ชุมชนบ้านหัวทุ่ง ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
17 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยสันเขื่อน (ข้างวัดบ่อพลอย) หมู่ที่ ๓ ชุมชนบ้านหัวทุ่ง ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
17 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนเทศบาล ๑ ซอย ๑๑ แยก ๔ (ข้างโรงยิมคลองยอ) หมู่ที่ ๑๐ ชุมชนบ้านคลองยอ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลางประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
16 ก.พ. 64จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่ง ทะเบียน บง 1505 หมายเลขครุภัณฑ์ 001 41 0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 ก.พ. 64ซื้อน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 ก.พ. 64ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 ก.พ. 64ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 ก.พ. 64จ้างเบิกเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 1383 ตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 ก.พ. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนเทศบาล ๓ ซอย ๑ แยกหลังตึกแถวบ้านป้าสยาม หมู่ที่ ๓ ชุมชนชาวบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เปลี่ยนภาษา