ออนไลน์ 146 คน

เยี่ยมชม 7,343 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 มิ.ย. 62หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร แชร์  
18 มิ.ย. 62แบบแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับอนุญาต แชร์  
18 มิ.ย. 62การขอรับเบี้ยยังชีพ แชร์  
18 มิ.ย. 62การขอต่ออายุใบอนุญาต แชร์  
18 มิ.ย. 62การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน แชร์  
18 มิ.ย. 62การอนุญาตให้เคลื่อนย้ายอาคาร แชร์  
18 มิ.ย. 62การอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร ๓๓ แชร์  
18 มิ.ย. 62การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๒ แชร์  
18 มิ.ย. 62การอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่น แชร์  
18 มิ.ย. 62คู่มือการยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑ แชร์  
18 มิ.ย. 62การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ แชร์  
18 มิ.ย. 62การอนุญาตก่อสร้าง แชร์  
18 มิ.ย. 62การแจ้งถมดิน แชร์  
18 มิ.ย. 62การแจ้งขุดดิน แชร์  
18 มิ.ย. 62การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน แชร์  
18 มิ.ย. 62การรับชำระภาษีป้าย แชร์  
18 มิ.ย. 62การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ แชร์  
18 มิ.ย. 62การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น แชร์  
18 มิ.ย. 62การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน แชร์  
18 มิ.ย. 62การรับแจ้งเกิด เกิดในบ้าน เกิดนอกบ้าน  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 32 รายการ
เปลี่ยนภาษา