นายเสรี สำราญจิตร
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย
06-3250-5555

ออนไลน์ 96 คน

เยี่ยมชม 40,319 คน

บริการแบบฟอร์มต่างๆ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 มิ.ย. 62แบบคำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถเพื่อการอื่น แชร์  
18 มิ.ย. 62แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แชร์  
18 มิ.ย. 62ใบรับแจ้งขุดดิน ถมดิน แชร์  
18 มิ.ย. 62แบบคำขอ ข้อมูลข่าวสาร แชร์  
1 ม.ค. 62แบบคำร้องทั่วไป แชร์  
1 ม.ค. 62แบบคำร้องเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา