เมนูหลัก

กิจการสภา - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25621625 ต.ค. 62
หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม111 ก.ย. 62
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 25621625 ก.ค. 62
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25621923 เม.ย. 62
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25631726 ก.พ. 62
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 25621728 ม.ค. 62
การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 256118924 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB