เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปี 25628627 พ.ย. 62
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562325 ต.ค. 62
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562425 ก.ค. 62
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562423 เม.ย. 62
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563326 ก.พ. 62
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562428 ม.ค. 62
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปี 25614528 ธ.ค. 61
การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 256115124 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB