ออนไลน์ 146 คน

เยี่ยมชม 7,369 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ต.ค. 62ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 แชร์  
1 ก.ย. 62หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม แชร์  
25 ก.ค. 62ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 แชร์  
23 เม.ย. 62ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 แชร์  
26 ก.พ. 62ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 แชร์  
28 ม.ค. 62ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 แชร์  
24 ก.ย. 61 การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา