เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน




เทศบาลตำบลบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด,ทต.บ่อพลอย ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด







เทศบาลตำบลบ่อพลอย

111 ม.3 ตำบลบ่อพลอย
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
23140

โทรศัพท์ 039-591-111
โทรสาร 039-591-111
อีเมล์ borploy_tr@hotmail.com

0.02s. 0.50MB