ออนไลน์ 180 คน

เยี่ยมชม 7,309 คน

ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลบ่อพลอย

  • ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140
  • โทรศัพท์ 039-591-111 โทรสาร 039-591-111
    อีเมล์ borploy_tr@hotmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา