เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน-ITA

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2562

วันที่ 1 ก.ย. 62 หมวดหมู่ ITA โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ่อพลอย
แชร์

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2562

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ผลการประเมิน คุณะรรมความโปร่งใส 2562 ITA .pdf143.04 KB
กลับหน้ารวมข่าว การประเมินหน่วยงาน-ITA

0.02s. 0.50MB