เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน-ITA

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2561

วันที่ 1 ธ.ค. 61 หมวดหมู่ ITA โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ่อพลอย
แชร์

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2561

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ผลการประเมิน คุณะรรมความโปร่งใส 2561 ITA .pdf120.59 KB
กลับหน้ารวมข่าว การประเมินหน่วยงาน-ITA

0.01s. 0.50MB