นายเสรี สำราญจิตร
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย
06-3250-5555

ออนไลน์ 100 คน

เยี่ยมชม 40,305 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 เม.ย. 64รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน แชร์  
21 เม.ย. 64รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลบ่อพลอย รอบ 12 เดือน แชร์  
1 เม.ย. 63รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลบ่อพลอย รอบ 6 เดือน ต.ค.62 - มี.ค.63  แชร์  
3 ธ.ค. 62รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานรัฐ เทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
18 มิ.ย. 62รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันทุจริต ปี 2562 แชร์  
18 มิ.ย. 62รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการป้องกันทุจริต ปี 2561 แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา