Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ต.ค. 2561
ถึง
01 ต.ค. 2561
ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
24 พ.ย. 2560
ถึง
07 ธ.ค. 2560
ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง
08 ก.ย. 2560
ถึง
19 ก.ย. 2560
ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ตำแหน่งคนงานทั่วไป
08 ส.ค. 2560
ถึง
17 ส.ค. 2560
ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
09 ต.ค. 2558
ถึง
26 ต.ค. 2558
ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหารเพื่อดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7)
09 ต.ค. 2558
ถึง
26 ต.ค. 2558
ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งบริหารเพื่อดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล 7)
08 ต.ค. 2558
ถึง
16 ต.ค. 2558
ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
07 ต.ค. 2558
ถึง
04 พ.ย. 2558
ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารสาธารณสุข 7)
07 ก.ย. 2558
ถึง
31 ธ.ค. 2558
ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย สอบถามความสมัครใจในการโอน (ย้าย)
13 ก.ค. 2558
ถึง
24 ก.ค. 2558
ตราด บ่อไร่ ทต.บ่อพลอย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานเริ่มต้นจาก ระดับ 1 หรือระดับ 2 ให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 - 5
Responsive image