เมนูหลัก

บริการประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

ข้อสั่งการ แนวทาง และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อใช้กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรฐานการบริหารและการให้บริการสาธารณะของ อปท.

วันที่ 10 มิ.ย. 62 หมวดหมู่ มาตรฐานการให้บริการ โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ่อพลอย
แชร์

เอกสารทั้งหมด 0 ชุด

ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

0.08s. 0.25MB