Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4   ประจำปี พ.ศ.2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย  สมัยวิสามัญ  ประจำปี พ.ศ.2560  ประชุมครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   ประจำปี พ.ศ.2560 ประชุมครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3   ประจำปี พ.ศ.2560 ประชุมครั้งที่ 3
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  
 ประจำปี พ.ศ.2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 
 ประจำปี พ.ศ.2560 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย  สมัยสามัญ  สมัยแรก  
 ประจำปี พ.ศ.2560
 

Responsive image