เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-

การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

แชร์

วันที่ 24 กันยายน 2561 นายชลอ แสวงกิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย เปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 โดย มีสมาชิกสภา มาประชุมครบองค์ประชุม ฝ่ายบริหาร ได้เสนอโครงการให้สภาเทศบาลพิจารณาขอความเห็น เรื่อง กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 และการโอน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 และการรับมอบทรัพย์สินจากหน่วยงานอื่น ๆ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-
0.01s. 0.25MB