เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 1 อัตราทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูทิทัศน์บริเวณหน้า ศพด.เทศบาลตำบลบ่อพลอย หมู่ 3 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด (ครั้งที่ 3) (e-bidding)ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศกองช่างเทศบาลตำบลบ่อพลอย เชิญชวนเสนอราคาซื้อ / จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (ครั้งที่ 2)ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล (ครั้งที่ 2)ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย และ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศกองช่างเทศบาลตำบลบ่อพลอย เชิญชวนเสนอราคาซื้อ / จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อพลอย (ครั้งที่ 2)ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชน 8 และ 9 กรกฎาคม 2562ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศ ขึ้นร่างวิจารณ์ จัดซื้อรถขุดดินตีนตะขาบ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า จำนวน 1 คันทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
พิธีเปิด โครงการเมืองน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้า ศพด. เทศบาลตำบลบ่อพลอย หมู่ 3 ชุมชนบ้านบ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลออกหน่วยบริการประชาชน ประจำปี 2562ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่งคนงานทั่วไป (กองช่าง) 1 อัตราทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาซื้อ/จ้าง ออกแบบโครงการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบ่อพลอย งบประมาณ 150,000 บาท ราคากลาง 108,000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 รายการ ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย. 62ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกติดเครน ไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 1 คันทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานออกกำลังกายบ่อพลอยเมืองสุขภาพดี หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านบ่อไร่ ทต.บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB