เทศบาลตำบลบ่อพลอย
เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ถนนเทศบาล 3 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23140
โทรศัพท์ : 0-3959-1111  โทรสาร : 0-3959-1293  อีเมล์ : admin@borploy.go.th
Powered By wnt.co.th